Nyttige tekster

Inspiration og fordybelse – her lægges det materiale, som formodes at kunne være til gavn for netværkets mange undervisere.

Det er som udgangspunkt ikke undervisningsmaterialer – der lægges i mappen herfor - men fx forskningsrapporter, nye undersøgelser, oplysninger som kan styrke en engageret læring. Nogle materialer er genremæssigt på kanten, da der kan være både undersøgelser og læringsaktiviteter inkluderet. Så lægges teksterne, hvor de forventes at være mest relevante.

Bliver man i netværket obs på, at der findes materiale af denne art, som ikke er alment kendt, så sig til, så lægger vi det her. Om materialet er på dansk, på et nordisk sprog, eller på engelsk eller tysk – det er alt sammen interessant.

Materiale udgivet i et EU-land kan man ofte få oversat til nationalsproget. Sig til, hvis der er behov herfor.

Hvis det viser sig nødvendigt at opdele materialet i målgrupper, eller sortere i temaer, så sig til.

Link til download af filer
Fonden for Entreprenørskab har i 2015 udgivet en samlet fremstilling om entreprenørskabsundervisning, anbefalet taksonomi, mål og evaluering fra grundskole til universitet:
taksonomi20i20entreprenc3b8rskabsuddannelse20til20pdf

Connie Hedegaard kom til klimakonference i Sønderborg i oktober 15. I anledning af den forestående verdenskonference om klimaet COP21 i Paris i november 15 har hun givet et interview:
no9_grænseløs_magasin_side6til8conniehedegaardokt15pdf

ProjectZero vækker opsigt med de gode resultater i Sønderborg, hvor en reduktion af CO2-udledningen på 30% er nået allerede i 2015. Målet er 0% emission i 2029. En artikel herom:
project_zero_artikel_dkokt15pdf

Natur og Naturfænomener i dagtilbud, Danmarks Evalueringsinstitut 2015:
naturognaturfaenomener_180615pdf

Bæredygtighed i børnehøjde, Grønne Spirer 2015:
baeredygtighed-i-boernehoejdepdf

Vil du vide mere

Hvem er vi?

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

> Skriv til os