Hvem er vi

Med partnerskabet House of Science vil vi skabe et stærkt samarbejde mellem områdets læringsmiljøer.

Hvem startede House of Science?
I 2009 gik Sønderborg Kommune, den naturvidenskabelige oplevelsespark Universe og erhvervsinitiativet ProjectZero sammen og dannede grundlaget for House of Science. Senere er Sønderborg Forsyning og de fem Ungdomsuddannelser; Sønderborg Statsskole, Alssundgymnasiet, Det Blå Gymnasium, EUC Syd, VUC Syd og Syddansk Universitet trådt ind i partnerskabet.

House of Science er et selvstændigt partnerskab, hvor medlemmerne sidder som ligeværdige parter i partnerskabsbestyrelsen. Den daglige ledelse er forankret i Sønderborg Kommune, afd. for Børn og Uddannelse og står i samarbejde med partnerskabsbestyrelsen for den driftsmæssige del af House of Science. Til partnerskabet er knyttet en række undervisere, der hver med deres særlige kompetencer bidrager til visionen for House of Science. På partnerskabets uddannelsesinstitutioner og skoler er der desuden en række matematik- og naturfagsvejledere og lærere, der tilsammen udgør et stærkt netværk.

Partnerskabets bestyrelse:

Sønderborg Kommune

www.sonderborg.dk

Børn og uddannelsesdirektør

Carsten Lund

calu@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune

www.sonderborg.dk

Børn og Skolechef

Birgitte Nørrelund

binr@sonderborg.dk

Universe

www.universe.dk

Adm. direktør

Torben Kylling Petersen

tkp@universe.dk

ProjectZero

www.projectzero.dk

Adm. direktør

Brian Seeberg

bs@projectzero.dk

Alssundgymnasiet

www.ags.dk

Rektor

Jeppe Kragelund

je@ags.dk

Det Blå Gymnasium

www.blaagym.dk

Rektor

Dorthe Milling Stjernholm

dms@bcsyd.dk

EUC Syd

www.eucsyd.dk

Rektor

Peter Frost Brodersen

pebr@eucsyd.dk

SDU Mads Clausen Instituttet

Institutleder

Professor Horst-Günther Rubahn 

Rubahn@mci.sdu.dk

Sønderborg Statsskole

www.statsskolen.dk

Rektor

Ole Kamp Hansen

oh@statsskolen.dk

Det Tekniske Fakultet, SDU 

Special konsulent

Lise Kanstrup

lise@tek.sdu.dk

 

House of Science 

 

 

Leder

Julie Juel Andersen 

 

 

 

 

 

juan@sonderborg.dk

 

 

Visionen for partnerskabets arbejde frem mod 2020 er:

Med partnerskabet House of Science vil vi skabe et stærkt samarbejde mellem områdets læringsmiljøer. Fra ABC til PhD vil vi motivere, inspirere og begejstre med den nyeste viden om klima, innovation og bæredygtighed baseret på en unik, praksisnær og lokalt forankret tilgang.

Vi vil kontinuerligt udvikle spændende science-faglige projekter og læringsforløb for børn og unge – og vi vil inddrage lokale virksomheder, så vi i fællesskab kan synliggøre naturvidenskabens almene betydning for vores samfund.

Således vil vi fremme nysgerrighed og undren i dagtilbuddene, den tværfaglige forståelse i skolen, inspirere til den faglige fordybelse i ungdomsuddannelserne og samtidig ændre områdets tænkning. Det skal være attraktivt og dragende for alle at deltage i House of Science.

På den måde vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at intet barn forlader vores lærings- og uddannelsessystem uden selv at have oplevet, at science-fag ikke bare er interessante, men ualmindeligt vigtige for vores fælles fremtid.

Det er vores ypperste mål, at alle vore børn og unge får en grundlæggende viden og ikke mindst opnår handlekompetencer og lyst til at deltage aktivt i udviklingen af et bæredygtigt samfund – det starter i Sønderborg.

 

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os