Undervisningsmaterialer

MATERIALER TIL UNDERVISNING OM VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Lån et brætspil, der træner faglig læsning, gruppearbejde og undersøgelseskompetence

Økonomi: 

Gratis for skolerne i Sønderborg Kommune. Evt. instruktion/levering aftales. 

Målgruppe:

  • 6. - 10. klassetrin 
  • Kan bruges i flere fag og passer fint til en temadag/fagdag eller en temauge. 

 BRÆTSPILLET - VERDENSMÅL I SPIL - 

Booking: Kontakt Michael Stender + 45 27900121 eller Mise@Sonderborg.dk

I grupper dyster eleverne med hinanden. De laver faglig læsning på rollups, laver praktiske undersøgelser og har det sjovt. I spillet arbejdes med verdensmål nr. 3, 6, 7, 12 og 14. 

Som supplement kan eleverne efter spillet lave et opslag, hvor de formulerer sig i fht. deres muligheder for at handle og bidrage til en lille forandring i deres hverdag.

Se spillederens vejledning for mere information: /media/2502/vm-i-spil-instruktion-via-spilleder.pdf

Krav: Et lokale, hvor der er plads til, at eleverne kan bevæge sig rundt, en tavle, klargøring ca. ½ time, spilletid min. 1½ time. Mulighed for at få instruktion og hjælp til afvikling.  

 Booking-status:

  • Uge 45 - 46: Nydam-Skolen Joan Krongaard til A dag. 

 

 

3. SAMLING AF ONLINE SUPPLERENDE MATERIALER. 

En række materialer med relation til de 17 Verdensmål. I materialerne er der fokus på innovative/entreprenante arbejdsmetoder og tankegange, der understøtter den praksisnære undervisning, som danner og uddanner eleverne. 

  • Kreativitet - Personlig indstilling - Omverdensforståelse - Handleevne

INDSKOLING - padlet https://padlet.com/michael_stender/93ytlg5a34mk8e1t

MELLEMTRIN - padlet https://padlet.com/michael_stender/l96u2y5y1l1r

UDSKOLING - padlet: https://padlet.com/michael_stender/uqsdzzh6fb50s0v7

 

3. ANDERE RELEVANTE LINKS

Vil du vide mere

Hvem er vi?

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

> Skriv til os