Arrangementer

NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2024 - IGEN OG IGEN

Uge 38/39 - Hele landet fejrer naturvidenskaben og matematikken.

Tilbuddet er pt. under udarbejdelse. 

Tid, sted og indhold: Der er en række tilbud under forberedelse

  • Lav festival på din egen skole. Brug ASTRAs tilbud: Materialer, book oplægsholder, søg penge, registrer din aktivitet :  https://naturvidenskabsfestival.dk/deltag-i-naturvidenskabsfestival-2024/?mtm_campaign=Astranyhedsbrev&mtm_kwd=marts
  • Få konkret hjælp. Kontakt: Michael Stender, + 45 27900121 og 
  • Tilbud til dagtilbud/indskoling - plejer at komme fra Sønderborg Bibliotek og Naturvejlederne Sønderborg. 
  • Tilbud til 5. - 6. årgang - er på vej fra Alssund Gymnasiet. 
  • Tilbud til 7.- 9. årgang - plejer at komme fra Sønderborg Statsskole.  
  • Tilbud til ungdomsuddannelser - plejer at komme fra Syddansk Universitets.

Kontakt: Michael Stender, medarbejder i House of Science, + 45 27900121 

 

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

   

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring.
  • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
  • Bæredygtige, robuste, sikre og inkluderende byer og lokalsamfund. 

 

Vil du vide mere

Hvem er vi?

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

> Skriv til os