Aktører

SONFOR - EN TRÆDESTEN ALLE BØR BRUGE

SONFOR har relevante læringsforløb til alle klassetrin. - Vidensby anbefaler, at alle INDSKOLINDSKLASSER bruger Sonfors formidlingstilbud om vand og affaldshåndtering.

Tilbuddene ligger i tråd med Fælles Mål og N&T´s læseplan hhv. videns- og færdighedsområderne:

  • Teknologi og ressourcer” (”at eleven kan fortælle og har viden om ressourcer fra deres hverdag”)
  • ”Vand, luft og vejr” (”at eleven har viden om vands tilstandsformer…”)

Formidlerenskriver:

  • Hvor kommer vores drikkevand fra, hvad bruger vi vores vand til og hvorfor skal vi i fællesskab gøre en indsats for at passe på det grundvand, der ligger under os? Hvorfor skal vi sortere vores affald og hvad er forskellen egentlig på genanvendelse og genbrug?
  • Alt dette skal vi forsøge at finde svar på, når SONFOR åbner op for forsyningsbranchens verden ved at sætte fokus på Drikkevand og Affald.
  • Formålet med undervisningstilbuddene er at give eleverne en forståelse for vigtigheden af at passe på vores grundvand samt jordens ressourcer.
  • VI tilbyder at I kan besøge én af vores genbrugspladser eller vandværker. Besøget er faciliteret af vores formidler og kan bookes via vores hjemmeside https://sonforce.dk/

Tid og sted:

Sonforce afvikler besøg på institutionerne, på formidlingscentret Nørrekobbel i Sønderborg og på andre lokaliteter. Det afhænger af det forløb man booker. 

Økonomi
Alle Sonforces forløb er gratis.

Målgruppe:

Børn og unge i dagtilbud, folkeskolen og på ungdomsuddannelser. 

Indhold:

I Sønderborg Forsynings formidlingscenter har du og dine elever mulighed for at få et praktisk blik på mange af de usynlige ting, som skal til for, at hverdagen fungerer. Her er forløb til alle klassetrin om drikkevand, affaldshåndtering, spildevand og ressourceforbrug - f.eks. til udskolingen; ”Jagten på Råstofferne” - et spil, der handler om metallerne i vores elektroniske apparter.

Læs mere om de enkelte forløb og send en bookingforespørgelse på https://sonforce.dk/

 

     

 

Kontakt: 

Lene Paulsen, lepa@sonfor.dk. Formidlingen starter op i efteråret. 

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

  

Vi skal sikre:

  • bæredygtig adgang til og forvaltning af vand og sanitære forhold for alle. 
  • at byer og lokalsamfund er inkluderende, robuste og bæredygtige at leve i. 
  • at forbrug og produktion skr på en bæredygtig måde. 

 

Vil du vide mere

Hvem er vi?

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

> Skriv til os